Zbieranie doświadczenia przez uczenie się i praktykę – korzyści dla wszystkich stron

 Jest Pan/Pani w trakcie kształcenia zawodowego albo je właśnie zakończył/-a i chciał(a)by pogłębić swoje umiejętności i wiedzę na praktyce zagranicznej? Czy też może pracuje Pan/Pani jako instruktor praktycznej nauki zawodu lub jako nauki zawodu w przedsiębiorstwie lub szkole zawodowej i chciał(a)by Pan/Pani odbyć kurs dokształcania zawodowego w innym kraju unijnym?

Pobyty zagraniczne w ramach nauki zawodu lub praktyk zawodowych oferują idealną poszerzenia kompetencji językowych i interkulturowych. Szczególnie, aby przygotować jak najlepiej do przyszłej pracy uczniów zawodu i zaznajomić ich z międzynarodowymi standardami w życiu zawodowym, przy czym pomocny jest tu program „ERASMUS+” , umożliwiający wyjazd na kilkutygodniową praktyką zagraniczną finansowaną za pomocą stypendium.

 

Oprócz uczniów zawodu również kadra nauczycielska ze szkół zawodowych jak i osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w firmach, a także młodzi przedsiębiorcy mają możliwości zebrania doświadczeń praktycznych dzięki dotowanym praktykom zagranicznym.

 

Dla przedsiębiorstw w Północnej Turyngii
Możliwości rozwoju osobowego dla pracowników w całej Europie - zysk dla obu stron! Wysyłając swoich uczniów zawodu i instruktorów nauki zawodu na praktyki zagraniczne zyskają Państwo nowe spojrzenie, metody pracy, wiedzę specjalistyczną i nowe pomysły. Należy umożliwić swoim uczniom zawodu i/albo kadrze instruktorskiej zdobycie doświadczenia poprzez naukę za granicą w ramach kształcenia pracowników w celu zapewnienia nabycia przez nich kompetencji zawodowych! Na pobyt z możliwością otrzymania stypendium z programu „ERASMUS+” uczeń/uczennica nauki zawodu albo instruktor nauki zawodu musi wziąć urlop lub otrzymać zwolnienie z pracy. Nie powoduje to dla Państwa firmy pracy żadnych kosztów. Służymy w tej sprawie radą!

 

Dla uczniów/uczennic nauki zawodu
Uczniowie/uczennice zawodu mają poznać procedury robocze i organizacyjne w partnerskich zakładach pracy kraju goszczącego, a tym samym rozbudować osobiste kompetencje zawodowe. Młodzi ludzie mogą ubiegać się o stypendium przez program „ERASMUS+” w trakcie trwania kształcenia zawodowego jak również w pierwszych 12 miesiącach po jego zakończeniu. Możliwe są wyjazdy na okres od 3 do 8 tygodni do państw UE. Wysokość stypendium zależy od kraju goszczącego i okresu pobytu. Jeśli planują Państwo praktykę zagraniczną prosimy o kontakt przynajmniej 12 tygodni wcześniej! Udzielimy Państwu rad odnośnie przebiegu takiej praktyki i umówimy dokładnie jakie dokumenty są do tego potrzebne!

 

Dla instruktorów nauki zawodu i kadry nauczycielskiej szkół zawodowych
Aby poznać metody i standardy kształcenia zawodowego w innym kraju unijnym i zdobyć nowe impulsy do pracy w Turyngii Północnej, instruktorzy nauki zawodu w zakładach pracy oraz kadra nauczycielska w placówkach edukacyjnych mogą otrzymać stypendium w ramach przez programu „ERASMUS+”. Umożliwia to pobyt studyjny w krajach UE trwający od kilku dni do maks. dwóch tygodni w celu dokształcania zawodowego.Służymy radą każdemu z Państwa osobiście, ale też Państwa placówce edukacyjnej lub przedsiębiorstwu!

 

Dla założycieli przedsiębiorstwa i młodych przedsiębiorców
Dzięki stypendium z programu „Erasmus for young entrepreneurs” młodzi przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę w solidnym przedsiębiorstwie w innym kraju unijnym, wymieniać się doświadczeniami, uzyskać dostęp do nowych rynków pracy oraz międzynarodowych sieci kooperacyjnych oraz pozyskać ważną wiedzę niezbędną dla dobrego kierowania firmą. Powyższy program nie ma żadnych granic wiekowych,  jest otwarty na każdą gałąź rynku i jest dla wszystkich, którzy są zdecydowani założyć własną firmę albo ich nowa firma istnieje na rynku maks. 3 lata. Pobyt zagraniczny może potrwać wówczas od jednego do sześciu miesięcy. Składanie podań odbywa się  w specjalnie wyznaczonych placówkach doradczych.

How to find us

Europa-Service Nordthüringen
Alte Leipziger Str. 50
99734 Nordhausen

Germany 

 

Contact

Just give us a call at 0049 3631 91430140049 3631 9143014 or write us an e-mail to info@esn-europa.de You can also use our contact form.

Projektträger: Landkreis Nordhausen

Druckversion | Sitemap
© Europa-Service Nordthüringen des Landkreises Nordhausen