Zkušenosti s učením a praxí v Evropě – výhra pro všechny zúčastněné

Připravujete se na povolání nebo jste toto právě ukončili a chtěli byste své dovednosti a znalosti prohloubit na praxi v zahraničí? Nebo pracujete jako školitel, resp. školitelka či jako učitel v profesním vzdělávání v nějakém podniku či na odborné škole a chtěli byste provádět profesní další vzdělávání v jiné zemi Evropské unie?

Zahraniční pobyty za účelem učení či praxe poskytují ideální možnosti k rozšíření odborných, jazykových a mezikulturních kompetencí. Aby se zejména učni připravili optimálně na profesní život a seznámili se s mezinárodními standardy v pracovním životě, mohou být přes program „Erasmus+“ podporovány několikatýdenní zahraniční praxe stipendiem.

 

Vedle učňů dostane i vyučující personál na odborných školách, jakož i osoby odpovědné za vzdělávání v podnicích a zakladatelé podniku možnost shromažďovat o podporovaných zahraničních pobytech praktické zkušenosti.

 

Pro podniky v Severním Durynsku
Další vzdělávání zaměstnanců v Evropě – prospěch pro obě strany!  Odesláním svých učňů či školitelů získáte nové způsoby pohledu, pracovní metody, odborné poznatky a čerstvé nápady. Umožněte svým učňům a/nebo školitelům zkušenost s učením v zahraničí v rámci svého dalšího vzdělávání zaměstnanců k zajištění kompetentnějších odborníků! Pro pobyt se stipendiem přes program „Erasmus+“ potřebuje učeň nebo školitel dovolenou, resp. uvolnění. Pro Váš podnik nevznikají žádné náklady. Rádi Vám s tím poradíme!

 

Pro učně
Učni mají poznat provozní pracovní postupy a organizaci v partnerských závodech hostitelské země, a tím budovat zvláštní osobní profesní kompetence. Mladí lidé se mohou během své přípravy na povolání, jakož i v prvních 12 měsících po ukončení, ucházet o stipendium přes program „Erasmus+“. Studijní pobyty jsou možné od 3 do 8 týdnů ve státech Evropské unie. Výše stipendia se řídí podle hostitelské země a doby pobytu. Oslovte nás prosím minimálně 12 týdnů před svou plánovanou zahraniční praxí! Rádi Vám poradíme ohledně průběhu a s potřebnými podklady! 

 

Pro školitele, školitelky a pracovníky odborného vzdělávání
K poznání metod a standardů v přípravě na povolání v jiné zemi Evropské unie a k získání nových impulzů pro práci v Severním Durynsku mohou školitelé v podnicích, jakož i učitelé v zařízeních profesního vzdělávání, získat stipendium přes program „Erasmus+“. Možné jsou několikadenní až dvou týdenní studijní pobyty za účelem dalšího vzdělávání ve státech Evropské unie. Rádi Vám, Vašemu vzdělávacímu zařízení či podniku poradíme, jak na to!

 

Pro zakladatele podniku a mladé podnikatele

Mladí podnikatelé se mohou učit se stipendiem přes program „Erasmus for young entrepreneurs“ u zkušeného podnikatele v zahraničí v Evropské unii a přemisťovat se, získávat přístupy na nové trhy a k mezinárodní spolupráci a mohou si osvojit důležité poznatky pro úspěšné vedení nějakého podniku. Program je bez věkového omezení, otevřený pro všechny branže a pro všechny, kteří jsou pevně rozhodnuti založit si nějaký podnik, nebo jejichž nový podnik je maximálně tři roky starý. Zahraniční pobyt může trvat od jednoho do šesti měsíců. Ucházení se o stipendium probíhá přes speciální poradenská místa.

How to find us

Europa-Service Nordthüringen
Alte Leipziger Str. 50
99734 Nordhausen

Germany 

 

Contact

Just give us a call at 0049 3631 91430140049 3631 9143014 or write us an e-mail to info@esn-europa.de You can also use our contact form.

Projektträger: Landkreis Nordhausen

Druckversion | Sitemap
© Europa-Service Nordthüringen des Landkreises Nordhausen